PDF 

 

Ny Filoha : Razafimandimby Alisoa

 

Ny Mpitandrina Mpandrindra : Rakoto Clément

 

 Toerana Fiangonana (Lieu de culte) :

Temple ERF
21 Rue Elisée Reclu
42000 Saint-Etienne

 

 

 

 
 

FORMATION SAP/KNPL

 

 

07 Desambra 2016

ILAY RAY TIA NA JESOSY TENA ZOKY


NOVAMBRA 2016

  ILAY SAMARITANA TSARA FANAHY

NY MENARANA VARAHINA

NY FIAMPITANA NY RANOMASINA MENA

  LA CELEBRATION DE LA PAQUE

LA VOCATION DE MOISE

 

OKTOBRA 2016

NY VAVAKA FANAGATAHANA NATAON'I ABRAHAMA

LES DIMENSIONS DU SALUT DANS L'AT

LE SACRIFICE D'ISSAC PREFIGURATION DE LA CROIX DU CHRIST

   JOSEPH, FIGURE DE JESUS